CHANGE OF AUTHORIZED COMMUNICATION IN CORPORATE SUBSCRIPTIONS

You should send the following documents to the info@organikhaberlesme.com.tr address for the completion of the transactions. After the necessary examinations, Organik Haberlesme Customer Representative will call you and complete the transactions.

Download Authorized Contact Change Form

• Yetkili İletişim Değişikliği Formu
• Yetkili Kimlik Fotokopisi
• E-devlet Yerleşim Yeri Belgesi
• Vekil olarak işlem yapılıyorsa belgelere ek olarak Vekaletname
• Yetkili olduğunu ispatlar belge:

• Şahıs İşletmeleri için: İmza Beyannamesi Fotokopisi + Faaliyet Belgesi veya Vergi Levhası Fotokopisi
• Limited ve Anonim Şirketler için: İmza Sirküsü Fotokopisi
• Belediyeler için: Yetki Belgesi veya Kurum Adına İşlem Yapmaya Yetkilendirildiğini Belirten Belediye Başkanı Tarafından İmzalı Mühürlü Yetki Yazısı
• Dernek, Vakıf, Sendikalar için: Yetki Belgesi Fotokopisi veya Karar Defteri Fotokopisi (Noterden Onaylı İlk Sayfası ve Karar Sayfası)
• Siyasi Parti için: Yetki Belgesi veya Parti Adına İşlem Yapmaya Yetkilendirildiğini Belirten, Yetkili Tarafından İmzalı Mühürlü Yetki Yazısı
• Resmi Kurumlar için: Yetki Belgesi veya Kurum Adına İşlem Yapmaya Yetkilendirildiğini Belirten Yetkili Tarafından İmzalı Mühürlü Yetki Yazısı
• Okullar için: Yetki Belgesi (Atama Kararı- Görevlendirme Yazısı) veya Okul Adına İşlem Yapmaya Yetkilendirildiğini Belirten Okul Müdürü Tarafından İmzalı Mühürlü Yetki Yazısı