OUR INFORMATION SECURITY POLICY

TS EN ISO 27001: 2013 The main theme of the Information Security Management System; belongs to Organik Haberlesme Teknolojileri; demonstrate that information security management is provided for people, infrastructure, software, hardware, user information, corporate information, third-party information and financial resources; securing risk management; to measure the process performance of information security management and to regulate the relations with third parties on issues related to information security.

In this direction, the purpose of our Information Security Policy is;

● Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak:
o Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
    o Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
    o Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
● İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Organik Haberleşme Teknolojileri’nin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
● Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek,
● Bilgi Güvenliği farkındalık eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
● Bilgi Güvenliğine tehdit oluşturan gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkları, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
● İş sürekliliği planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
● Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek; değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
● Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,
● Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.